KOBRA er et kompetansemiljø i grensesnittet mellom strategisk rådgivning, kundeopplevelse og business design.

Det betyr at vi finner løsninger som skaper lønnsomhet og vekst ved å sette kunden i sentrum av de strategiske prosessene. Det å være reelt kundeorientert er selvfølgelig noe vi søker også i vår egen kundeprosess. Ingen kunder er like. Hva vi bidrar med avhenger av hvilket sted du er på i din egen utvikling og hvilke konkrete behov du har.

Strategi

Gode strategiprosesser med kundeorientering som utgangspunkt sikrer lønnsomhet og vekst

For oss handler strategi om å finne retning, ta posisjon og sette agenda for endring for å bygge en fremtidssikker og bærekraftig forretningsmodell.

Innovasjon

Innovasjon får kraft først når den praktiseres som en disiplinær tilnærming i hele organisasjonen

Vi har et etablert rammeverk som mobiliserer organisasjonen, henter frem de gode ideene og bekrefter innovasjonsmuligheter i grensesnittet mellom kunder, partnere og interne.

Reell kundeinnsikt

Det er mye data der ute, men det kan være utfordrende å oversette til innsikt man kan ta gode beslutninger på.

Reell kundeinnsikt handler om å bruke kvalitative og kvantative metoder for å identifisere de viktigste problemene kundene utsettes for og forbedre kundeopplevelsen de får.

Reell smidighet

Våre kunder søker etter reell smidighet på tvers av hele organisasjonen slik at veien fra innsikt til forretningsverdi er kortest mulig

Vi har spisskompetanse på tverrfaglig smidighet som gjør at utviklingstakten og evnen til å svare på endrede betingelser øker radikalt.

Opplevelsesdesign

En god strategi alene er sjelden tilstrekkelig for å skape gode, lønnsomme kundeopplevelser.

Opplevelsesdesign er et sett av metoder som utforsker og konkretiserer kunderettede konsepter. Med noe du kan «ta og føle på» blir det enklere å forstå hvordan strategien kan møte virkeligheten.

Gjennomføringskraft

Kapasitet og kompetanse kan være flaskehalser i en hektisk arbeidshverdag hvor alle har sitt å bryne seg på.

Vi har lang erfaring med komplekse endringsprosesser og kan tilføre gjennomføringskraft i form av prosjekt- og prosessledelse, eller ved å gå inn i nøkkelroller.