Kurs og seminarer

Noe du har lyst til å være med på? Meld deg på allerede i dag og hold av datoen i kalenderen!

 Kurs og opplæring

Vi arrangerer 1:1-coaching og tilpassede bedriftsinterne kurs innen de fleste områder knyttet til kundeopplevelse.

KOBRA har utviklet en serie bedriftsinterne opplegg på forskjellige fagområder som vi kjører tilpassede varianter av. Noen av dem er rene kurs, andre er kurs/coaching og atter andre er fulle pakker hvor vi både kurser, fasiliterer og bistår med de første leveransene (det kan være viktig når den faglige utfordringen krever at fasilitatoren har praktisk erfaring).

Vi setter sammen et ferdig kurs basert på deres behov og vårt læringsopplegg. Kursene er praktiske orienterte og bygger på kjent metodikk og vår prosjekterfaring. De faller i to hovedgrupper:

Verktøy

– forretningsmodell

– value proposition design

– kundelab

– kundeprofil

– kundereise

– kravstilling basert på kundehistorier

– scenariobasert anskaffelse

Strategiske problemstillinger

– innføring i reell kundeorientering

– samle ledelsen rundt kunden

– få kunden inn i målkortet

– kundeanalyser

– smidige måleprosesser for e-handel og innhold

– innføring og felles onboarding i innovasjon

– smidige innovasjonsprosesser

Vi bygger på vår erfaring fra effektiv kompetanseoverføring og reell endring og vil stort sett begynne et opplegg med en hjemmeoppgave enten i form av spørreundersøkelse eller intervju. Vi vil gi en grundig innføring i det teoretiske fundamentet, case studie og praktiske eksempler. Kompetanseoverføring og praksis ivaretas ved aktiv involvering og en egen del på hva vi kan gjøre annerledes i morgen og i neste uke.

Ønsker du å diskutere ditt behov med oss eller bare høre litt mer om hva vi har gjort tidligere? Ta kontakt med Jannecke Drangert-Hveding.