Siw Erikstad Øverland

Siw har mer enn 9 års erfaring som konsulent i strategi og innovasjon for et bredt spekter av merkevarer i Norge. Hun har dyp og bred erfaring i arbeid med kundeinnsikt og bruk av dette i arbeidet med å utvikle kundeorienterte strategier, innovasjonsløsninger og konsepter.

Siw fokuserer spesielt på prosesser, metoder og verktøy som hjelper våre kunder å forstå hvordan forbrukernes behov er drivende for den strategiske utviklingen av selskapene. Med en bakgrunn som opplevelsesdesigner kan hun tenke og leve strategi samtidig som hun går konkret inn i arbeidet med å utvikle tiltak som gjør kundene i stand til å raskest mulig ta steget fra strategi til løsning.

Siw er overbevist om at god kundeforståelse er av avgjørende betydning for virksomheters vekst og brenner for å bidra med å oversette kundenes stemmer til forretningstiltak som gir økt vekst.

Som person er hun en strategisk og analytisk problemløser, samtidig som hun er kreativ og lett blir engasjert i de problemstillinger som ligger foran henne. Hun forsterker KOBRAs idé om visuelt strategiarbeid for å sikre eierskap, forståelse og gjennomføringsevne.

Kontaktinfo

E-post: siw@kobra.as
Telefon: 907 25 997

Victoria Utheim

Victoria kommer fra en bred, tverrfaglig bakgrunn i innovasjon, strategiutvikling og tjenestedesign – sist med 8 års erfaring fra Innovasjon Norge som strategirådgiver for små og store virksomheter, både startups og etablerte bedrifter.

Reell kundeorientering og for styrking av bedrifters verdiskaping, kommersialisering og kapring av verdi er noe Victoria brenner for. Hun har bred erfaring fra fasilitering av strategiske utviklingsaktiviteter og innovasjon i norske bedrifter. Gjennom sine år i Innovasjon Norge har hun jobbet spesielt med tidlig-fase vekstbedrifter, forretningsstrategisk bruk av design, forretningsmodellering og forretningsmodellinnovasjon.

Victoria har lang erfaring med at forståelse for de funksjonelle og emosjonelle behovene hos kunder og ansatte er avgjørende for å lykkes med endring. Hun jobber med metoder, verktøy og prosesser for raskt å forstå en bedrifts forretningsmodell og bedriftskundenes behov, for så å finne strategisk gode tiltak.

Å jobbe med kundeorientert forretningsutvikling er en viktig drivkraft for Victoria og hun er opptatt av å visualisere og kommunisere det vi jobber med på en håndterbar og konkret måte. Som en ekte KOBRA-ressurs er Victoria opptatt av å overføre kompetanse og innsikt til kundene våre og sikre at de får verktøy og selvtillit til å stå på egne ben.

Kontaktinfo

E-post: victoria@kobra.as
Telefon: 974 08 171