CEM som viktigste differensieringsfaktor

Kundeopplevelse og CEM kommer høyere opp på agendaen. En undersøkelse gjennomført av Vovici og CGA trekker frem CEM som den viktigste differensieringsfaktor for virksomheter.

Mens det i 2008 var 47% av respondentene på denne rapporten som sa at CEM var viktig for deres virksomhet, er det tilsvarende tallet for 2009 gått opp til 63%.  Rapporten oppsummerer også hvilke gevinster ledere mener at CEM initiativ allerede har gitt:

Mens det i 2008 var 47% av respondentene på denne rapporten som sa at CEM var viktig for deres virksomhet, er det tilsvarende tallet for 2009 gått opp til 63%.

Rapporten oppsummerer også hvilke gevinster ledere mener at CEM initiativ allerede har gitt:

Evnen til å dokumentere gevinster vil igjen kunne bidra til videre satsing på området. Spennende å se hva 2010 bringer.

Evnen til å dokumentere gevinster vil igjen kunne bidra til videre satsing på området. Spennende å se hva 2010 bringer.