Verdien av kundeopplevelse 2011

For andre år på rad har KOBRA gjennomført kartlegging av norske konsumenters holdning til kundeopplevelsen de får gjennom sine kundeforhold.

At norske forbrukere belønner merkevarer som gir dem gode opplevelser blir igjen bekreftet gjennom årets konsumentundersøkelse; 53% av konsumentene forteller at de vil utvide sitt kundeforhold og bruke mer penger hvis der de får gode kundeopplevelser.

Funn knyttet til faktorer som påvirker lojalitet og lønnsomhet viser at norske bedrifter har gode muligheter til å differensiere seg gjennom å levere gode kundeopplevelser og gjennom dette skape langsiktige og lønnsomme kundeforhold blant både nye og eksisterende kunder.