Annerledeslandet Norge: kanalutnyttelse på norsk

Norge er et noe annerledes land i en del sammenhenger. Dette gjelder også når vi snakker om kanalutnyttelse. Ifm dialog med våre utenlandske samarbeidspartnere, oppsummerte vi nylig noen karakteristika og statistikker som vi mener gir et spennende bilde av hvordan det norske markedet fungerer. I denne oppsummeringen har vi tatt med de vi mener er de viktigste. 

1) Bruken av internett en integrert del av hverdagen for de aller fleste i landet.

Bruk av Internett øker stadig. Hele 90% av alle norske husholdninger har nå tilgang til internet og 83% er tilkoblet via bredbånd. Hele 83 prosent av befolkningen bruker PC minst én gang daglig eller nesten hver dag. I 2010 har 90 prosent av internettbrukerne benyttet seg av nettbank.

Utnyttelsen av en slik bredde av E-tjenester er blant den aller høyeste i verden. Tre av fire har vært i kontakt med offentlige myndigheter via Internett, enten for å skaffe seg informasjon fra offentlige nettsider eller for å laste ned og sende inn offentlige skjemaer. (SSB Q2 2010). Mulighetene for å levere selvangivelsen elektronisk (inkl. via sms) gjorde at det allerede i 2007 var opp mot 70% av alle private selvangivelser som ble levert inn elektronisk, mens over 80% av selvangivelsene fra virksomheter ble levert i elektronisk. For merverdioppgaver er andelen som leveres elektronisk nå opp mot 90%.

Alt dette har vært med på å gjøre internett til en naturlig del av hverdagen

2) Stor utbredelse av sosiale medier

Facebook har en unik posisjon I det norske markedet, selv om bruken har stagnert siden før sommeren. I dag er 62.4% av norske internettbrukere (pr mnd) bruker Facebook, ift 51.9% i USA & 34.8% globalt i følge Google Doubleclick Adplanner.

- Facebook er Norges tredje største medium, og vokser stadig med en daglig dekning på 44 prosent - og hele 81 prosent blant aldersgruppen 15-29 år. Facebook er det største mediet i den aldersgruppen, i følge TNS Gallup.

Og Facebook er bare ett av flere eksempler på Sosiale medier som er blitt populære, You Tube, Twitter og etter hvert Gowalla og andre lokasjonsbaserte tjenester har fått en stadig større utbredelse.

3) Høy interesse og bruk av nye produkter og tjenester både blant konsumenter og virksomheter

Finn labs opplyser at i juli, august og september har Google Analytics registrert 40.000 unike iPad på Finn.no sine nettsider. Det er ganske imponerende for et temmelig dyrt produkt som fremdeles ikke er å få kjøpt i landet ennå. Dette er derfor et viktig eksempel på produkter og tjenester som raskt har etablert et bruksmønster blant norske forbrukere og / eller virksomheter.

Dette stemmer godt overens med analysene til EIU omkring rangering av digitale markeder, hvor Norge scorer høyest sammen med Sverige og Danmark, når det gjelder det å ta i bruk nye tjenester både som privatpersoner og virksomheter, hvor mye vi bruker på utstyr for å koble oss opp og hvor mye vi handler og forbruker på webben eller via mobilt internett.

4) Evne til å utnytte mulighet og trigge betalingsvillighet fra nye digitale kanaler

Mange norske selskaper, har vært dyktig i å forstå sine kunders brukssituasjoner (hvor de er, når og hva de kan ha behov for, hva de er opptatt av) og utnytte nye kanaler det være seg for markedsføring eller distribusjon av innovative budskap og/eller produkter. Dette så vi allerede i perioden da innholdstjenester på SMS tok av, hvor det norske markedet som en av de første og relativt sett største. Spennende er det nå hvordan norske mediahus har en spesielt høy andel onlineinntekter ift tradisjonelle print media ift hva mediehus i andre deler av Europe og i USA har fått til (Schibsted hadde i 2009 29% av sine inntekter fra online og 71 % fra tradisjonelle printprodukter. Andre aktører som har fått til dette, dog ikke på samme nivå, er i Europa Axel Springer, med ca 22% meds i USA har NYT ca 13% online).

 

5) Nordmenn liker selvbetjening – og forventningene øker

Til slutt kan vi trekke frem innføring av selvbetjeningløsninger – teknologi som gjør det mulig for kundene å utføre tjenester uten hjelp eller assistanse fra leverandøren. Disse har på mange måter har revolusjonert tjenestetilbudet og betjeningskonseptene for mange ulike virksomheter. Norske forbrukere viser seg faktisk å være fornøyde med selvbetjening når tjenestene er enkle og alt fungerer som det skal og er da villig til relativt rask å endre sine bruksvaner. Selskaper som Komplett.no, Finn.no og Skandiabanken er utelukkende nettbaserte tjenestetilbydere, men har markert seg som selskap som har lyktes med å sikre svært fornøyde og lojale kunder blant annet basert rundt brukervennlige og kunderettede selvbetjeningsløsninger.

Velutviklede selvbetjeningsløsninger i mange ulike bransjer, har dessuten vært med på å skape økte forventninger blant brukerne til hvor og når det er mulig å betjene seg selv. Og forventningene er langt fra bransjespesifikke – nyutvikling i en bransje skaper økte forventninger til aktører også i andre bransjer.

Det er spesielt på evnen, muligheten og interessen for å ta i bruk nye kanaler og nye tjenester, som gjør det norske markedet spesielt. Men det gjør også – mener vi – at det norske markedet ekstra spennende å jobbe i, ettersom vi gjennom å tilrettelegge bedre kundeopplevelser, skape nye kanaltilbud eller tjenester, kan friste kundene til å ta å teste og bekrefte nye behov samt endre preferanser og kanalbruk enn i mange andre markeder.