Norske konsumenter benchmarket mot Global konsumentundersøkelse

Verdien av Kundeopplevelse – 2010

Gode kundeopplevelser lønner seg uansett! Kundeopplevelse på norsk

I samarbeid med Strativity Group har vi i Kobra gjennomført en undersøkelse som måler norske konsumenters forhold til kundeopplevelser. Undersøkelsen er unik i norsk målestokk og gir verdifull innsikt i hvordan det norske markedet skiller seg fra det globale perspektivet som vi typisk ser i internasjonale undersøkelser.

Rapporten viser at norske konsumenter setter pris på eksepsjonelle kundeopplevelser. Foruten å skape bevissthet hos kunden får vi konkrete bevis på at lojalitet og kundeopplevelse henger tett sammen – lønnsomhet følger gode kundeopplevelser.

Forbrukernes holdninger til betalingsvillighet, vilje til å opptre som ambassadører for merkevarer med gode kundeopplevelser og kundenes vilje til å utvide kundeforholdet gir gode indikasjoner på hvordan man gjennom strukturert og målrettet arbeid med kundeopplevelse kan skape enda bedre resultater ved å jobbe med de kundene man allerede har.

Kobras eksperter på kundeopplevelse gir sin analyse av funnene i undersøkelsen og gir konkrete råd for hvordan denne innsikten kan omsettes i tiltak for å øke verdien av kundeopplevelsen i bedriften din.

Undersøkelsen er gratis – alt du trenger å gjøre er å sende en e-post til info@kobra.as for å få den tilsendt.