Digital transformasjon i Nortura

UTFORDRING

Nortura SA er Norges største virksomhet innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet omsatte for 23,2 milliarder kroner i 2016. Konsernet henter råvarer fra hele landet og har fabrikkvirk- somhet i 28 kommuner. I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. 

I 2016 var en radikal omlegging av alle kjernesystemer underveis og Nortura ønsket å forberede seg på en ny virkelighet ved å sette en "digital linse" på forretningsstrategien og beskrive hvordan digital transformasjon vil påvirke Nortura i de nærmeste årene. Oppgaven var å analysere forretningsstrategien og utforske kundereisen til de fire viktigste segmentene - produsenter, grossister, proffmarked og konsumenter - både digitalt og fysisk.

ha2.jpg

VÅRT BIDRAG

For å sikre reell kundeorientering av denne strategien valgte CIO Terje Veblungsnes i Nortura å bruke KOBRA som partner i dette prosjektet. I tett samarbeid med Terje ble prosjektet planlagt og fasilitert av et team fra KOBRA, støttet av et internt, tverrfaglig "tiger team", i 2-ukers sprinter frem til ferdig anbefaling til konsernledelsen. Oppdraget fra konsernledelsen var firedelt:

  • Utvikle en helhetlig strategi som definerer de digitale tiltakene (knyttet til systemene hvor strategien realiseres)
  • Etablere digitale initiativer på alle relevante områder i virksomheten som skaper forretningsverdi
  • Kommunisere målsetninger og visjoner for hva digital strategi skal være for selskapet
  • Etablere felles forståelse for selskapets ambisjonsnivå innen digitale løsninger i KL

Prosjektet startet med en innsiktsfase der vi kartla de forskjellige segmentene - både gjennom lederintervjuer, intervjuer med kunder og intervjuer med ansatte i nøkkelposisjoner ovenfor kunden. Dette ga oss et grunnlag til å utvikle hypoteser, teste disse på kunder og raskt og effektivt komme fra hypoteser til klare målsetninger, med tilhørende gjennomføringsstrategier, KPIer og et omforent veikart.

farikal-no020806.jpg

RESULTAT

Prosjektet ble levert på 100 dager og veikartet som ble lagt frem skapte et felles språk og en felles tilnærming til digital transformasjon. En hovedgevinst av prosjektet var i integrasjonen med det store ERP prosjektet hvor forretningssiden utviklet kompetanse til å drive kundeorientert kravstilling i samspill med et krevende og omfattende endringsprosjekt.

 

Lyst til å lære mer om digital linse på forretningsstrategien, digital transformasjon eller hvordan vi jobber? Ta kontakt med Eirik V Johnsen som var prosessleder for prosjektet!