Styrket innovasjonskraft i Avinor

UTFORDRING

Avinor Oslo Lufthavn (tidligere Oslo Lufthavn AS) hadde ønske om å øke innovasjonskraften i organisasjonen. De ville sikre at flere gode idéer ble realisert, og dermed skape resultater i en tid hvor lufthavnen skulle vokse kraftig, og hadde en målsetning om å bli av de beste i Europa. Dette ville kreve en ny måte å arbeide på, og selskapet var av den grunn på jakt etter en samarbeidspartner som kunne støtte dem i dette arbeidet.

Oslo lufthavn er den største flyplassen i Avinors nettverk. De hadde til sammen mer enn 26 millioner  passasjerer i 2016. På den travleste dagen i 2017 var over 100 000 passasjerer innom flyplassen. Totalt er det ca. 13 000  medarbeidere som har Oslo lufthavn som sin arbeidsplass. 

Gi oss din ide pærer.png

VÅRT BIDRAG

Avinor Oslo lufthavn valgte å bruke KOBRA som strategisk rådgiver og fasilitator for prosessen, etablere målbilde og tilnærming til innovasjonsarbeidet med tilhørende verktøykasse. KOBRA jobbet her blant annet etter en metodikk basert på Lean Startup og Value Proposition Design for å utnytte det fremste innen kundedrevet innovasjon.

En rekke nøkkelressurser fra ulike deler av Avinor Oslo lufthavn  ble med i en kjernegruppe som var sentral gjennom hele arbeidet. I tillegg ble ledelsen blant annet involvert gjennom innledende triggerintervjuer og deltakelse i en større workshop for å definere målbildet for videre innovasjonsarbeid.   

Som en del av dette arbeidet ble det gjennomført en idéhøsting i egen organisasjon for idéer knyttet til passasjerer, flyselskap og / eller intern effektivitet. Flere av idéene ble fulgt gjennom prototyping, testing og implementering. På denne måten ble det både utviklet og testet ut verktøykasse for innovasjon i fart, og det kunne demonstreres hvordan innovasjonsarbeidet kan bidra til mobilisering og gevinstrealisering som del av prosjektet.  

Verktøykassen ble senere utvidet med andre LEAN verktøy som støtte til alle typer innovasjons- og forbedringsarbeid.

passasjerer_terminalen.jpg

RESULTAT

Verktøykassen for innovasjon ble tatt i bruk på Oslo lufthavn. Nøkkelressurser ble kurset for å kunne fungere som superbrukere i det videre arbeidet. 

Erfaringene fra innovasjonsprosjektet er videreført i Avinor, og verktøykassen ble senere utvidet med andre LEAN verktøy for å gi støtte til alle typer innovasjons- og forbedringsarbeid.

 

Lyst til å lære mer om hvordan styrke organisasjonens evne til kundedrevet innovasjon eller vår verktøykasse og tilnærming på dette området? Ta kontakt med Jannecke Drangert-Hveding som var prosessleder for prosjektet!