Det digitale endrer reglene i retailverden – ny virkelighet også på IT-siden

Flere og flere har forstått hvordan det digitale endrer forretningsreglene i bransje etter bransje. Etter å ha brukt tid på tema på slutten av året forstår vi nå enda bedre hvordan både retail og tilstøtende bransjer vil endres fremover. Og konklusjonen er klar – også her vil endringen komme raskere og være mer fundamentale enn mange er forberedt på.

Det er mulig å sette opp en ny velfungerende nettbutikk på en helg. Etter å ha brukt kun 3-4 timer foran skjermen, ble vår butikk tilpasset, ”fylt” med varer og lansert. Innen ett døgn kom den første ordren og penger inn på konto. Dette er fullt mulig med en løsning som Shopify og tilhørende app´er.  

 

Shopify – allerede et suksesscase som ecommerce plattform


Shopify er et eksempel på et fremtidsrettet selskap som er med på å endre spillereglene, litt i (medie)skyggen av Amazon, Zalando og Alibaba. Dette er en skybasert multi-kanal plattformløsning for små og mellomstore butikker som kapitaliserer godt på den enorme veksten innen online shopping. Det er iflg Shopify allerede over 500 000 butikker i 175 forskjellige land som benytter denne løsningen og selskapet er verdt mer enn 10 milliarder dollar. Mer enn 131 millioner mennesker har handlet i Shopify-butikker i løpet av et år. – og bidrar dermed med å konkurrere ut andre aktører innen retail.

AdobeStock_59195474.jpeg

Flere behov i ett – samlet i en plattform

Men dette er også et selskap som er med på å forstyrre (disrupt) markedet for aktører som i dag lever av å støtte digital utvikling og bygge tjenester og nettbutikker for ulike aktører. Mens det fremdeles er mange aktører som tilbyr skreddersøm og enkle ”time and material” modeller for alle sine tjenester, har Shopify både utviklet en ganske så komplett løsning slik at det skal være mulig å konfigurere og sette opp butikken klar til bruk, og drifte denne videre, uten noen form for software-utvikling eller integrasjonsarbeid.

Retaillandskapet fortsetter å utvikle seg. Og med aktører som Shopify som ønsker å ta en aktiv rolle både som aggregator og tilrettelegger. De bidrar med dette til at ny funksjonalitet blir tilgjengeliggjort på måter som forenkler og effektiviserer drift og utvikling av en sømløs, omnikanal nettbutikk. Ved å koble seg opp mot en slik plattform, kan eksisterende eller ny selger tilpasse og skape sømløse kjøpsopplevelser. Dette er en trussel mot mange eksisterende konsulentselskap og nisjeaktører allerede i dag.

 

Forbrukerisering av programvare for storbedrifter

Med denne type plattform er det som tidligere var avansert og differensierende funksjonalitet nå tilgjengeliggjort for nye målgrupper. Dette er ”plug and play” i ordets rette forstand. Løsningen dekker en bredde av de behovene du har i en nettbutikk. Og det meste er tenkt ut og tilrettelagt for deg allerede; maler for alt fra samtykkeinnhenting til ordrebekreftelse klar til bruk, tilrettelegging for søkemotoroptimalisering, ferdig oppsett for logistikk og betaling, bruk av gavekort og rabatter, salg via Facebook, Twitter og Pinterest osv, osv. Plattformen som var beregnet for små og mellomstore nettbutikker, ble samtidig utviklet for å kunne gi robuste og skalerbare løsninger tilgjengelig til butikker av alle størrelser.

 

Digitalt økosystem med tredjepartsaktører

Men i tillegg har de tilrettelagt et helt økosystem rundt sin plattform, hvor du kan få tilgang på over 1800 applikasjoner tilgjengelig gjennom Shopifys egen app store, både gratistjenester og betalte tilleggstjenester. Her kan du for eksempel utvide vareutvalget med ulike dropshippingtilbud, få hjelp til å betjene chat-tjenesten, bruke kalkulator for å beregne shippingcost basert på etablerte avtaler med logistikkpartnere.  Og med et tastetrykk kan de som ønsker koble seg opp mot markedsplasser som eBay og Amazon

Gjennom plattformen er det også mulig å komme i kontakt med et nettverk av partnere, eksterne leverandører og freelancere som kan designe, utvikle, markedsføre, fotografere, støtte i SEO arbeidet eller bistå på konsept eller marketingsiden.

 

Produktifisering og modularisering av kompetanse

Shopify tilbyr en rekke verktøy, opplæringsmoduler og andre kompetansebyggende tilbud, slik at det skal være mulig å gjøre det meste på egen hånd. Samtidig produktifiseres og modulariseres mye kompetanse som mange tidligere har brukt mye ressurser på å bygge opp internt eller kjøpe eksternt. Eksempel på en tjeneste som er en del av standardoppsettet i Shopify plattformen, er løsningen for oppfølging av forlatte handlekurver. Dette er egne tjenester i dagens marked som du nå kan få tilgang til uten merkostnad. Dette kan bety at hele kundegrunnlaget for denne typen tilbydere av enkeltfunksjonalitet kan forsvinne helt over natten. For gode kjøpmenn ønsker vel ikke å betale ekstra for funksjonalitet du allerede har fått på kjøpet?  

 

Partnere som forstår økosystemet – eller økosystemer som kvalitetssikrer partnere

Shopify tilrettelegger for at kundene skal nyte ytterligere vekst og utvikling (og finner samtidig nye inntektsstrømmer) gjennom plattform og nettverk. Verdien for brukerne blir større jo mer de utnytter mulighetene og da skal det stadig mer til for at det lønner seg å fortsette vekst og utvikling utenfor økosystemet. 

Merverdi ved å være del av helheten er større enn den økte kostnaden. Og fordi mye allerede er lagt til rette i plattformen, og alt er modulbasert, bør både ressursbruk på innkjøp og risiko ved feilinvesteringer være mindre enn der hvor man må ut på egen hånd.  Fordelen med å være med på en attraktiv og fremtidsrettet plattform er at det trolig er mange som bygger kompetanse på denne for å kunne være relevante for en voksende målgruppe. God bestillerkompetanse på denne reisen er da selvfølgelig en styrke.

Det digitale endrer reglene for forretningsdrift – men for stadig flere kan det å koble seg opp mot plattformer som Shopify være et stort skritt for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Forrester refererer til fire nye regler for forretningsdrift som vi kan ta utgangspunkt for å oppsummere dette:  

Tabell Jannecke1.0.png

Fremdeles potensiell styrke i kunderelasjon med sluttkunden

Ankepunktene mot å koble seg opp mot giganter som Amazon og andre større markedsplasser, har vært at man mister kunderelasjonen og blir en passiv underleverandør. Dette ankepunktet fungerer ikke i samme grad mot plattformaktører som Shopify, som ikke har samme distribusjonskraft. Her kan du nemlig utnytte skalafordelene og kompetansen i plattformen uten å måtte gi fra deg nettopp kunderelasjon og kundekontakt.

Men samtidig er det slik at når aktører blir bedre på å utvikle digitaliserte og modulariserte økosystem og nye standardiserte tjenester reduseres terskelen for å komme i gang og etablere seg i markedet. Da blir det enda viktigere å søke nye måter å differensiere seg og tilby unik kundeverdi på.

AdobeStock_88781647.jpeg

Ny virkelighet krever økt fokus på veivalg og muligheter

De digitale økosystemene endrer spillereglene og hva som er reelle alternativ fremover.

Flere retailaktører burde jakte aktivt på og teste ut digitale plattformer og økosystem som finnes der ute, og sørge for at man til enhver tid er oppdatert på hva som er mulig og viktige veivalg. Og IT-leverandører som skal støtte disse leverandørene, må hele tiden tilpasse seg for å sikre at det de leverer alltid er til det beste for og skaper mest mulig verdi for sine kunder også i fremtiden.

For nettbutikken som vi satte opp, er det nettopp tid og ressurser for den aller mest verdiskapende og forretningskritiske delen av jobben som fremdeles gjenstår – å utvikle selve konseptet og engasjere målgruppen. Med et stadig mer avanserte og verdiskapende plattformer og digitale økosystem vil det være mulig å fokusere på å bygge digital innovasjonskraft og unik kundeverdi. Det å sørge for å bruke nok ressurser på å fornye og utvikle seg nettopp på dette området har aldri vært viktigere.

 

Disclaimer – forfatteren har kjøpt aksjer i Shopify - men tar på ingen måte rollen som privatøkonomisk rådgiver