Årets Kundeheltpriser 2017 - her er finalistene!

Det finnes mange kundehelter der ute i ulike bedrifter som fortjener å bli løftet frem og få oppmerksomhet for innsatsen de gjør hver eneste dag. Vi mener det er viktig å feire de som engasjerer seg, de som gjør en forskjell. Vi mener at vi må løfte frem heltene. Det var bakgrunnen for at KOBRA tok initiativ til å lage en pris kalt nettopp Årets Kundehelt!

Prisen ble godt mottatt da den ble lansert og bredden i nominasjoner som kom inn var stor. Den 4. september gjennomførte juryen sitt møte for å velge ut finalister blant de nominasjoner som var kommet inn.

Årets Kundehelt i frontlinjen

Årets kundehelt i frontlinje er en person som er i direkte kontakt med kundene. Det kan være en selger, en servicemedarbeider, en butikkansatt eller annet. Det som kjennetegner en kundehelt i frontlinjen er at vedkommende virkelig utgjør en forskjell i den direkte opplevelsen til kundene de er i kontakt med.

Til prisen ”Årets kundehelt frontlinje” har vi lagt vekt på at personen skaper fremragende opplevelser for kunden over tid og kan vise til konkrete eksempler på dette. Juryen har vært på jakt etter personer:

• som viser empati for å forstå kunden og et personlig engasjement i kundemøtene

• som demonstrerer kundefokus også blant sine medarbeidere og

• som viser en originalitet over seg og skiller seg ut i sitt arbeid

Juryen har valgt følgende tre kundehelter som finalister til prisen årets kundehelt i frontlinjen 2017:

Kundehelt1.png

Årets kundehelt bak scenen

Den andre prisen er til Årets kundehelt bak scenen. Dette er prisen for de som ikke vanligvis har direkte kontakt med kundene, men som har en viktig – ja ofte avgjørende rolle- i selskapet, for å få til reelle løft og satsninger til kundens beste. Dette er personer som sørger for at kundens stemme og behov blir hørt i utviklingsarbeidet og som bidrar til at flere forstår hvordan de kan bidra og som gjerne klarer å dra med seg flere.

Til prisen årets kundehelt bak scenen har juryen vært på jakt etter personer:

• som mobiliserer andre til å fokusere på kunden

• som har tatt en aktiv del i å utvikle teamet rundt kunden

• som har vist vei og tatt ansvar for en strategisk satsing på kunden

Juryen har gjort vurderinger på hvor kundeorientert selskapet og bransjen er i utgangspunktet og hvilken innsats personen har måtte gjøre, for å dyrke dette kundefokuset videre.

Juryen har valgt følgende tre kundehelter som finalister til prisen årets kundehelt i frontlinjen 2017:

Kundehekt2.png

Vi gratulerer alle finalistene. Alle finalistene blir invitert til å delta på KUNDE2017-konferansen og dessuten kopi av boken Trend-driven Innovation.

Vi gleder oss til å ønske dem alle velkommen til KUNDE2017 og ikke minst kåre vinnere som del av KUNDE2017 den 21. september. Vinnerne vil i tillegg til oppmerksomhet og æresbetegnelsen "Årets Kundehelt 2017" - vinne en "mentoring on demand mulighet" med Zappos Insight.

Takk til alle som har nominert og til juryen som har bidratt i arbeidet.