Befriende foredrag fra Steinar Stormbergsjef

 

En av ukens høydepunkt ble definitivt Steinar J. Olsen (Gründer av Stormberg ) sitt foredrag “Åpenhet og dialog i sosiale medier” på Marketing Summit 2010. Foredraget var godt innkjørt og varianter over samme tema og samme avsender finnes på web. Men foredraget ble langt mer engasjerende og ekte enn en serie foiler alene kan formidle.

Mens andre foredragsholderne mer forholdt seg til sosiale medier som en mulighet til å kommunisere ut til kundene, var Steinar Olsen ekstremt tydelig på hvordan de hadde passert det veiskille for lenge siden fra å “spy ut kommunikasjon og håpe at det treffer til en klar dialogs form for kommunikasjon med markedet».

”Dialogen er lærerik og stimulerende og hjelper oss å unngå å bli husblind” var ett av utsagnene jeg bet meg merke i. De perspektiv og det aktivitetsnivå som Olsen viste til, representerer et oppriktig engasjement; Både ift sitt hjertebarn Stormberg inkl. de verdier og prosjekter som selskapet representerer og ift opplevd relevans i tilstedeværelse i dialogen i sosiale medier.

Mens Stormberg bygde kjennskap gjennom tv-reklame og produktplassering, ble dialogen i sosiale medier brukt til å skape mer innhold rundt Stormberg-merkevaren. Bruken av sosiale medier knyttes her til reelt engasjement. Fallhøyden vil definitivt være mye høyere for aktører som ikke klarer å formidle (og demonstrere) den samme troverdige historien som vi fikk presentert her. Men dette virket i alle fall befriende ekte!