Den globale CX day - ideer til markering i egen bedrift

CXD.png

Den 6. Oktober arrangeres den internasjonale kundeopplevelsesdagen (CX day) for tredje gang rundt om i hele verden.

Det er ikke lengre noen tvil om at arbeidet med kundeorientering er blitt en vital del av strategien. Det handler om å bygge bevissthet, kunnskap og kultur. Derfor er dette en en god mulighet for å bekrefte arbeidet med kundeorientering i egen virksomhet og ikke minst markere hva dere har oppnådd så langt.

Vi oppfordrer alle ledere som ser viktigheten av å jobbe kundeorientert til å markere denne dagen i egen bedrift!

Vi har nedenfor listet opp noen forslag til hvordan en kan markere dagen: 

 • Få ut en hilsen fra ledelsen til de ansatte, og takk de for jobben de gjør for å bedre kundeopplevelsen i bedriften.
 • Få frem bilder av de ansatte i bedriften som påvirker kundeopplevelsene, og få de vist frem på storskjermer i bedriften. På denne måten får en takket de ansatte for jobben de gjør med kundeopplevelser.
 • Hent frem statistikk på antallet kundehenvendelser/kundekontakter som de ansatte har hver dag og vis dette frem. Minn de på at så mange mennesker liv påvirker de hver dag.
 • Vis frem de beste tilbakemeldingene de ansatte har fått fra kunder det siste året og få det hengt opp i fellesområder – minn de ansatte på at de er gode!
 • Få hengt opp dagens kundereise i storformat, så alle ansatte kan se den.
 • De som har de viktigste kundene kan sende ut en personlig melding til de og takke for samarbeidet. Få de samtidig til å fortelle hvorfor denne kunden er så spesiell.
 • Oppfordre alle ansatte til å takke en kollega som gir god service til deres kunder.
 • Oppfordre de som jobber med kundeorientering i din bedrift til å invitere ansatte på webinaret til CX day eller et annet webinar.
 • Ta det steget videre og skap en diskusjon rundt temaet på webinaret, hva ble observert og hva kan de ansatte lære?
 • Arranger så kundene deres blir takket på de sosiale plattformer dere operer på.
 • Anskaff klistremerker som kan deles ut til de som har kundekontakt med f.eks; Jeg er ansvarlig for førsteinntrykk.
 • Kombiner flere; Arranger et kundehjørne hvor kundereisen er visualisert, bilde av de som har kundekontakt henger, sitater fra kunder er hengt opp. Lag og et lydbånd fra en kunde som de ansatte kan høre på for ”first hand experience” for de som ikke jobber direkte mot kunden i hverdagen.
i-heart-c-hi-res-2015-300x80.jpg