Digitale vinnere eller digitale wannabies?

-Hva er de viktigste elementene for å lykkes som digitale vinnere? Forrige uke deltok jeg på Digital Winners - en konferanse for ledere og innovatører i media, teknologi og kommunikasjon i Norden. Her er hva jeg tok med meg fra samlingen:

Mot til å endre 
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO understreker evnen til å investere og "gi fra seg" inntekter for å investere i nye forretningsmodeller fremover. Hun viste til de vanskelige beslutningene av kannibalisering av printinntekter som ledelsen sto overfor i Schibsted på et tidlig stadium i utviklingen av rubrikkannonser på nett. Sterk vilje og tro var nødvendig for å lande disse beslutningene den gang. Ingen utfordrer på om beslutningene var riktige i dag, men lignende eksempler på endringsmot er fortsatt sjedne.

"Gagafy your strategy!" 
Professor Jamie Anderson foreslo i sin presentasjon at vi bør la oss inspirere av Lady Gaga i videre strategiarbeid. Han trakk frem fire viktige ingredienser som kreves for å bli digitale vinnere:

  • Spenning (Excitement)
  • Eksklusivitet
  • Empati
  • E-handel

Alle de "fire Es" er nødvendige for å lykkes som digitale vinnere hevdes det. Perspektivene var både inspirerende og engasjerende. Spørsmålet gjenstår om en magisk ingrediens fortsatt mangler?

Er vitenskapen eller kunsten nøkkelen? 
Mens mange av foredragsholderne trakk frem "Big data" som den nye oljen, snakket Hans Petter Brøndmo varmt om viktigheten av å fokusere på det underliggende formålet til selskapet. Han henviste til Simon Sinek sin søken etter "hvorfor" i virksomheter. Jeg likte Brøndmos fokus på autentisitet: "De fleste bedrifter glemmer å spørre hvorfor de er til -  de lar det handle om funksjoner og priser... -Dere må finne frem deres  "hvorfor"!"
Brøndmo mente den neste store trenden ville være å få "kunsten inn i forretningen" - en fascinerende påminnelse når vi ellers hører om de nesten nerdeaktige tilnærmingene til "bigish» data.

Digitale wannabies 
En av foredragsholderne kommentert nødvendigheten av å inkludere unge digitale innfødte når vi arbeider med innovasjoner på det digitale området. Hypotesen er at noen av oss kan være født for tidlig for å forstå det fulle potensialet som finnes rundt endringer i digital atferd og kan være en viktig innsikt i seg selv. I en slik sammenheng kan nettopp det å samle inn nye og kryssfaglige perspektiver å teste og prøve ut ideer på nye måter og høyt fokus på læring underveis, være det som skiller wannabies fra vinnere ...

Nye forretningsmodeller og nye tilnærminger 
Det er mange ivrige digitale wannabies der ute. Og mange selskap som ønsker å få mer ut av innovasjon gjennom konsernentreprenørskap. Utvilsomt kan mange  selskap lære mye av tilnærminger rundt lean UX,  testing og utvikling av forretningsmodellen og etablering av innovasjonslaboratorier. Å utfordre  egen forretningsmodell er krevende, men som ble sagt under hele konferansen; er det bedre å lage dine egne bølger før andre gjør det. Denne samlingen ble samtidig fylt de gode eksempler på det å sette kundene først og å skape verdier med utgangspunkt i hvilke oppgaver kunder ønsker å få løst.

Hva jeg tar med meg
Mine viktigste refleksjoner fra denne samlingen rundt digitale vinnere er:

  • Digitale vinnere tror på ekte kundefokus og kundeverdi
  • Digitale vinnere forstår at kunsten så vel som vitenskapen er nøkkelen
  • Digitale vinnere har evne og vilje til å arbeide ut over eksisterende forretningsmodeller
  • Digitale vinnere tenker langsiktig, men handler raskt - teste, lære, endre, teste, lære, endre.