Fokus på kundeinnsikt i hele innovasjonsprosessen

Spennende tankegods omkring kundeutvikling

I løpet av denne våren har vi møtt på spennende konsepter knyttet til Lean Innovation og Customer Development. Dette er en tilnærming som resonnerer godt med hvordan vi jobber rundt bruk av kundeinnsikt for utvikling av kundemodeller. Det har vært givende å utviklingen av slike spennende modeller, som absolutt drar diskusjonen rundt innovasjonsprosesser videre.
Paradokset er: Det finnes gode prosesser for produktutvikling, mens det frem til nå ikke har funnets gode prosesser for kundeutvikling. Det er dette Professor Steve Blank og Eric Ries har utviklet og som vi anbefaler alle å utnytte i utviklingsarbeid.

Parallell prosess for kundeutvikling

En hovedtese som en av Blank og Ries, grunderne av lean start-up bevegelsen, er at det er vanligere for start-ups å feile pga mangel av kunder enn pga feil i produktutviklingen. De vektlegger derfor at kundebehovene som skal løses og kundene som skal få sine behov løst må defor komme i fokus for å sikre verdi. Dette sikrer pivoter i utviklingen for å justere i tråd med hva som vil skape størst nytte & verdi. Dette er et perspektiv som etter vår mening har verdi langt ut over start-up fasen. All produkt,- tjeneste- eller forretningsutvikling bør ha fokus på kundene og marked fra dag en.

Customer Development - Steve Blank

Mer målrettet innovasjons- og utviklingsarbeid

Enormt mange timers utvikling kan stoppes og enormt mye innsats kan legges opp innenfor marketing, hvis man sikrer kundeinnsikt tidlig i prosessen. Det høres så selvsagt ut – men fremdeles er forbedringsposensialet på dette området enormt!

Kundeutviklingsprosessen er ment å være en parallell prosess til produktutviklingsprosessen, med tydelige målepunkt og milepæler. Fokus er på å lytte til kunden, forsøke å forstå og utvikle produktene rundt dissse behovene for så å teste ut på potensielle kunder gjennom hele prosessen.