Innovasjon på forretningsmodellen i grupper

Vi har to favorittverktøy for å utvikle ideer i gruppe - «World Café» og bruk av arbeidsduker. I denne artikkelen deler vi erfaring med «World café» som metodikk med eksempel på hvordan vi bruker arbeidsduker for å utforske forretningsmodellen.

Introduksjon til World café-metodikken

I en World Café er målet å legge til rette for den gode samtalen og samtidig drive den fremover i en balanse mellom det strukturerte og det uformelle. Kjernen i metodikken er at små grupper (maks fire) samles rundt cafébord i samme rom og ledes av en fasilitator frem mot et felles mål.

Energien som oppstår ved at mange grupper sitter i cafeen og jobber sammen skaper en avslappet, uformell, kreativ og engasjert atmosfære. Dette gjør det enklere å dele ideer og det åpner opp for deling av kunnskap som kanskje ikke kommer så lett frem i mer strukturerte og rigide situasjoner.

Det spesielt fem ting som er viktige for å lykkes med denne øvelsen

 • Miljø – skape et «spesielt» miljø, gjerne bygget på cafémodellen med små bord, blomster og fargeblyanter
 • Invitere inn – verten begynner med en varm velkomst og en gjennomgang av prosessen, mål med dagen og hva som skal skje etterpå
 • Små grupper – Prosessen begynner med korte 20 minutters runder av styrte samtaler for gruppen rundt bordet. Etter de første tyve minuttene flytter alle videre til nye bord, bortsett fra ”bordverten” som ønsker velkommen og forteller de andre hva som skjedde i forrige runde
 • Spørsmål: - hver runde begynner med et spørsmål som skal løses og et mål med sesjonen. Spørsmålene bygger vanligvis på hverandre og styrer samtalen mot en helhet
 • Høste – etter flere gruppesamtaler så deler bordene til å dele innsikt og refleksjon med hverandre. Refleksjonene fanges gjerne på whyteboards eller gule lapper på veggene i kafeen.

Syv underliggende prinsipper

 • Kontekst – fasilitatoren tydeliggjør formålet med cafeen, og definerer de (brede) rammene som dialogen skal følge
 • En vennlig café – miljøet rundt cafeen skal være generøst, trygt og imøtekommende
 • Utforske viktige spørsmål – caféen skal samle deltakerne rundt viktig spørsmål som krever sammhandling og dialog
 • Avhengig av at alle bidrar – cafébordet er et sted hvor grensen mellom ”jeg” og ”oss” er mer flytende og skaper en atmosføre hvor alle deltar
 • Samle og koble de ulike perspektivene – formatet åpner for ulike perspektiver – i løpet av cafeen presenterer gruppene for hverandre og kryss-bestøver dermed det videre arbeidet
 • Søk etter mønster og dypere spørsmål – sørg for at de som arbeider rundt kafébordene hele tiden søker etter mønsteret og spørsmålene som ligger under
 • Høste og dele – sørg for at den kollektive kunnskapen og innsikten blir høstet, dokumentert, synliggjort og agert på

Prosessen er enkel å bruke og enkel og være deltaker i. Kunsten ligger i å sikre en felles kontekst, gi diskusjonen retning uten å styre for mye og sikre at mest mulig av kunnskapen som skapes deles og ageres på.

Vi bruker derfor nesten alltid arbeidsduker for å strukturere diskusjonen og føler det gir en optimal blanding av frihet, kreativitet og struktur.

Et eksempel – Osterwalders arbeidsduk for innovasjon på forretningsmodell

Alexander Osterwalder skrev doktorgradsavhandlingen sin på emnet forretningsmodeller, og spesifikt på hvorfor de fleste bedrifter i Europa ikke fulgte sin egen forretningsmodell. Svaret hans var enkelt: Word.

Han påviste at alle virksomheter i utgangspunktet beskrev den samme helheten i forretningsmodellen ut fra en felles struktur, men så lenge strukturen ble forvaltet i et 80 siders Word dokument var det ingen som klarte å se helheten. Svaret var enkelt: Sørg for at forretningsmodellen kan visualiseres på en whiteboard (eller en duk) slik at alle endringer og innovasjoner i forretningsmodellen kan testes på alle deler av forretningsmodellen.

Han kaller dette et «Forretningsmodel lerret» og det består av 9 grunnleggende byggeblokker:

Business-model-duk-generell.gif

Når vi arbeider med utvikling av forretningsmodellen er World Café en av våre foretrukne metodikker. Vi samler et tverrfaglig team til café, gir dem en rask gjennomgang av lerretet og legger ut en arbeidsduk som de arbeider på.

Arbeidet deles inn i 20 minutters-sesjoner, og hver sesjon brukes til å analysere en komponent i forretningsmodellen. Mellom hver sesjon høster og ”kryssbestøver” vi funnene som gjøres. Med 3-4 tverrfaglige grupper får vi optimal effekt av arbeidet.

Oftest gjøres dette i flere runder hvor vi først arbeider frem en beskrivelse av forretningsmodellen slik den fungerer i dag og identifiserer styrkene og svakhetene i dagens modell. Etter caféen høster og deler vi for så å invitere til en ny café hvor vi utforsker innovasjonsmuligheter og alternative forretningsmodeller. Energien i rommet og kvaliteten på samtalene er ofte svært høy.

Arbeidsduken vi bruker når vi arbeider med forretningsmodell ligger her. Vi liker å jobbe i stort format, så arbeidsduker som denne skriver vi ut i A0 på tykt, matt papir. Det at duken føles profesjonell og ryddig, men allikevel med en litt røff og uferdig stil er en motivasjon i seg selv – som deltaker inviteres du til å gjøre den så komplett som mulig.

Andre bruksområder

«World café»-metodikken kan brukes på et bredt sett av utfordringer. Noen eksempler på områder vi har brukt metodikken World Café sammen med duker på siste året er:

 • Kartlegging av kundereise
 • Definisjon av kundeverdi
 • Etablering av kundeløfte
 • Kartlegging av trender
 • Kultur og kulturkart
 • Modenhetsanalyser
 • Multikanaltilbud
 • Brutale fakta
 • Visjonsarbeid
 • Behovskartlegging og «Jobs to be done»
 • Produktlerret
 • Beskåret produkttre
 • Produktveikart
 • Personas
 • Must Win Battles
 • Verdiforslag

 

Lykke til med arbeidet!