Inspirasjon til markedstilnærming

Hugh McLeod er en av våre favoritter som når det gjelder å finne spisse poeng og refleksjoner. For de som ikke kjenner den, kan vi absolutt anbefale hans webside. En klar favoritt er Hughtrain, som sannsynligvis også er en av hans hans mest kjente. Den oppsummerer Hugh og Seth Godin sin marketing filosofi, som kan være til inspirasjon når man skal utvikle sin markedstilnærming.

You can’t drink any more bottled water than you already do. Or buy more wine. Or more tea. You can’t wear more than one pair of shoes at a time. You can’t get two massages at once…“ So, what grows? What do marketers sell that scales? I’ll tell you what: Belief. Belonging. Mattering. Making a difference. We have an unlimited need for this.”

hughtrain001Bjpeg11.jpg