Kundeopplevelse i praksis - kurs, seminarer og workshops fra KOBRA

Hvordan er det å være kunde hos deg?

Reell kundeorientering forutsetter at du kan svare på dette enkle spørsmålet. Våre prosjekter handler nesten alltid om å fjerne gjetting og synsing fra diskusjonene om dette. Vi har i snart fire år utviklet verktøy og redskaper for å skape mer lønnsomme og langsiktig kunderelasjoner på tvers av kanaler og kontaktpunkter.

Vi tror at 2014-2015 blir år hvor det blir kritisk for stadig flere å bygge kompetanse på reell kundeorientering og vil i løpet av året arrangere en serie kurs, frokostseminarer og workshops for å dele våre verktøy og vår erfaring med visjonære og innovative virksomheter og enkeltpersoner. Sende en epost til inspirasjon@www.kobra.as om du vil bli oppdatert om hva vi holder på med.