Lean som filosofi – både for forbedring og innovasjon

Lean er på høyeste abstraksjonsnivå en filosofi, kultur og tankemåte som bygger på en rekke prinsipper. Disse prinsippene deles av tilnærminger til Lean på et lavere abstraksjonsnivå; slik som f.eks Lean Manufacturing og Lean Innovasjon.

Alt arbeid i en organisasjon gjennomføres ved bruk av arbeidsprosesser, dokumenterte eller udokumenterte. I dette notatet ser vi på forskjellene mellom standardprosesser og innovasjonsprosesser og forskjellene i måling av disse prosessene.

Lean manufacturing – nøkkelen til å forbedre standardprosesser

En organisasjons standard-prosesser er definert for å produsere den samme tjenesten igjen og igjen med minst mulig variasjon, f.eks sikkerhetskontroll, bagasjehåndtering ol. Disse prosessene består av standard arbeid. Målet med en standard prosess er å produsere billigst mulig, med tilstrekkelig kvalitet og minst mulig variasjon i prosessen. Nøkkelen til å kunne forbedre disse prosessene er at man har etablert en baseline (“Without standards, there can be no improvement”).

Prosesser med standard arbeid egner seg godt for kontinuerlig forbedring og overvåkning ved bruk av Lean Manufacturing og metoder som Six Sigma, Kanban og statistisk basert analyse. Målet for prosessen er å reprodusere samme resultat. Flyten av produksjonen kan måles i antall enheter, f.eks vil flytenheten for sikkerhetskontrollen naturlig være reisende og målet vil være å øke antall reisende gjennom sikkerhetskontrollen pr tidsenhet. For repeterbare arbeidsprosesser med standard arbeid er kontinuerlig forbedring basert på Lean Manufacturing et naturlig valg.

 Lean Innovation – hvordan produsere et nytt og annerledes resultat

I innovasjonsprosesser er målet motsatt, man ønsker å produsere et nytt og annerledes resultat. I en innovasjonsprosess vil det naturlig være mye variasjon og stadig endring i forutsetninger. Det er derfor vanskelig å etablere en baseline basert på samme type flytenhet som i en standard prosess. Nøkkelen til suksess i en innovasjonsprosess er læring. Dermed bør læring være flytenheten i en innovasjonsprosess. Utfordringen er at det er vanskelig å måle læring direkte. Løsningen er å ha en hypotesedrevet tilnærming og validere/invalidere hypotesen gjennom innovasjonsprosessen gjennom bruk av prototyper, kundeintervjuer og minimum viable product (MVP). Lean innovasjon er et rammeverk for denne typen ikke standard prosesser.

Den overordnede Lean filosofien med å definere verdi sett fra kundens ståsted, identifisere verdistrømmen, baser prosessen på pull og søk perfeksjon er gjeldende både for Lean Maufacturing og Lean Innovasjon.