Mobile strategier - stadig høyere på radaren

På Web 2.0 i San Fransisco ble betydningen av mobilsatsningene vektlagt i mange foredrag. – og mobil som disruptiv teknologi - Antall mobile enheter forventes å passere 10 milliarder globalt i løpet av noen få år, opp mot tigangen av det antall enheter vi har med desktop internett.

Det forventes at det innen 2013 vil være over 1 milliard tunge brukere av mobilt internett globalt (Morgan Stanley 2009). Dette sier noe om betydningen.

I følge Forrester (2009) er ca 40% av mobile brukere i Europa allerede brukere av mobilt internett. Disse vil fortsette å bruke mobilen i en multikanal setting. Det vil si at de vil gjøre deler av sine ærender mobilt (f.eks sjekke hvor en butikk er), mens andre deler av prosessen (handle) typisk vil kunne gjøres i andre kanaler.

De analyser vi gjorde i mobilens spede begynnelse omkring brukerintensjoner er dermed fremdeles relevante.

Bruken mer utbredt enn opprinnelig antatt

Samtidig er det interessant å se på TMS Gallup sine statistikker over oppkobling mot mobilt internett. Mye tyder på at mange kobler seg opp med mobilen når de er hjemme, da bruken er høy i beste tv-sende tid ja tom rett før sengetid. I så måte kan det kanskje også sees på som en preferert kanal for å koble seg opp ”innimellom” selv når man er hjemme. Dette er til dels trigget av muligheten til å koble opp mobil mot wifi.

Samtidig avviker denne utviklingen noe fra våre opprinnelige antakelser om at vi som brukere primært ville benytte mobilt internett når vi ”var på farta” . Adferden har endret seg og mobilen har blitt enda mer relevant enn vi ante.

Mobilens unike egenskaper

Det er viktig å ikke forvente at man skal overføre bruksmønster for internett på PCen til mobilen, men heller utnytte de unike egenskapene med mobilen har når man utvikle en mobil strategi: Mobilen som personlig eiendel som ”alltid er med” og (stort sett) alltid påslått , den har innebygd betalingskanal, åpner for impulshandlinger, kjenner din lokasjon, bruker kan identifiseres osv.

Google sin strategi sier det meste

Men kanskje det sterkeste beviset på betydningen av mobilen, kommer fra Google. De uttrykker eksplisitt at de har Mobile First som sin strategi – de utvikler først de mobile applikasjonene og setter sine beste folk på dette.

Google vektlegger behovet for å forstå brukerne og deres behov. De har kategorisert de mobile brukerne i tre grupper ut i fra adferd:

Repetitive now - brukere som sjekker samme informasjon gang på gang (aksjekurs, vær eller lignende)

Bored now - brukere som har ”ledig tid” som de ønsker å ”slå i hjel” enten de er på en flyplass eller hjemme i sofaen

Urgent now - brukere som har konkrete informasjonsbehov som de har behov for å finne raskt (kjøreretning, lokasjon, tidtabeller, telefonnummer etc)

Mobilsatsningen stadig viktigere

Mobilgrensesnittet har klare begrensningene (ikke minst størrelsen på skjerm og OS) Dette krever fokuserte mobile applikasjoner. Samtidig tyder muligheten som mobilen byr på, at det vil være viktig å forsøke finne måter å tilpasse seg disse begrensningene.

Utgangspunktet for en mobil strategi bør være hvem man ønsker og nå og hva man ønsker å oppnå. Men en ting er sikkert - Mobilsatsningen blir en viktig del av virksomhetsstrategien for stadig flere aktører.