Når 2+2 blir 5

Hverdagen er full av valg som skal tas. Noen valg er enkle mens andre krever mer av oss. I noen tilfeller kan det ta lang tid før vi endelig beslutter å gjøre noe - eller å ikke gjøre noe.

Ringvirkningene ser vi ikke nødvendigvis med en gang heller, så det kan være vanskelig å se konsekvensene av valgene vi tar. Men hva skjer om vi ser utfordringen fra en annen vinkel, eller tvinges til å bruke vår egen erfaring på en annen måte enn hva vi er vant med? Hva skal til for å snu en vanskelig utfordring til å bli en positiv greie hvor vi kan oppdage nye løsninger?

Magi?

I 1975 ga Brian Eno og Peter Schmidt ut «Oblique strategies», en kortstokk med aforismer som hjelper leseren med å se nye perspektiver. Med utsagn som "What mistakes did you make last time?" og "Honor thy error as a hidden intention" trigger kortene laterale tankeprosesser.

Magi er det nok ikke - prinsippene bak er enkle nok: Trekk pusten en gang til. La tankene kverne gjennom enda en runde. Angrip problemstillingen igjen, men denne gangen fra en helt annen vinkel. La deg inspirere av det som er annerledes. Jo lengre ut av boksen du kan trekkes jo mer vil du bli utfordret.

Inspirerende, ikke sant? Dette var utgangspunktet vårt når vi lagde våre egne kort. Vår vri er selvsagt fokuset på kunden og hvordan kundeperspektivet kan bidra til å tenke nytt og annerledes. Kraften av disse spørsmålene kommer til syne både enkeltvis og sammen, og de fungerer like godt når du er alene som når du jobber i lag sammen med andre.

Her er to eksempler på kort vi har laget:

"Hvordan kan vi gjøre det enklere å være kunde hos oss?" og "Hva er den egentlige grunnen til at kundene velger oss?".

Rent matematisk gjør ikke disse spørsmålene at 2+2 blir 5, men tanken er at det å bli utfordret på å komme med kreative og gode løsninger skaper mer verdi enn om man bare legger sammen to og to. Det å utfordre det etablerte kan være inspirerende i seg selv, og da blir det heller ikke feil at det er kundeperspektivet vi rettes inn mot.

Begrenset opplag, men..

Neste opplag av kortene er trykket opp og inneholder en utvidelse av dette førsteopplaget hvor innovasjon på kundeopplevelse står i fokus. Kortene kan bestilles her.