Reell smidighet gir radikal gjennomføringskraft

«Smidighet» er et ganske vidt begrep, og vår erfaring er at det stor forskjell både på hva slags innhold man fyller det med og hvordan det praktiseres. Hos noen av våre kunder har vi fått muligheten til å jobbe med smidige team som jobber etter det vi kaller «Reell smidighet». Støttet av og forankret hos ledelsen som gir veiledning og prioritering, skapes imponerende resultater i korte iterasjoner.

Det er fredag morgen. For fire uker siden besluttet et «advisory board» bestående av fire konserndirektører og en ekstern ekspert hvilket problem de ønsket å løse. Siden da har et team bestående av erfarne løsningsarkitekter, utviklere og designere dykket ned i problemstillingen, funnet en løsning og testet den i markedet. I løpet av de siste timene som gjenstår før det er helg skal teamet presentere læringen fra siste fire ukers arbeid og sette seg inn i en ny problemstilling som skal overvinnes i de fire neste.

Dette teamet er ett av til sammen tre såkalte «Tiger teams» som er engasjert for å jobbe i parallell med forretnings- og IT-organisasjonen hos denne kunden. Mandatet er enkelt; de skal svare ut hvordan de kan løse forretningsmessige utfordringene de blir presentert for, og i løpet av en intensiv fire-ukers periode skal ha testet en mulig løsning i skarp drift i markedet, ha tatt til seg læring, justert kursen og ha en krystallklar konklusjon til ”advisory board”: Skal vi fortsette, gå videre i ny retning eller ta kål på løsningen (og begynne med noe som skaper mer kundeverdi)?

Det mest besnærende med denne måten å jobbe på er at arbeidet ikke gjennomføres som prosjekter og det gjøres uten estimater. Det er ingen prosjektleder. Det er ingen tunge estimeringsprosesser. Det er ingen lange forstudier. Det koker ned til hvordan man praktisk mulig skaper mest mulig verdi i løpet av 20 arbeidsdager.

For at dette skal være mulig er det noen kjøreregler som gjelder:

  • Et «advisory board» må støtte teamene, slik at prioriteringen og problemforståelsen er tydelig. Her bor det også viktig domenekunnskap, og gruppen kan hente inn både interne og eksterne eksperter avhengig av hvor kompleks utfordringen er.
  • Teamet må selv synes utfordringen er spennende å løse. Når de skal ned i trykkokeren må det være en underliggende motivasjon som sikrer kreativitet og autonomi underveis i prosessen. Arbeidsglede er et viktig stikkord.
  • Teamet måles bare på gjennomføring. Ingen ”gatekeepere” får lov til å sette dem på vent, om dagens løsninger ikke tillater implementering av løsningen kan teamet selv velge teknologi
  • Teamene må ”mates” med forretningsproblemer og kundeproblemer fra en ”hunting and gathering” gruppe som følger samme tette arbeidsmetodikk som de selv

Prosessen må være kompakt og fullstendig. Smidige metoders verste fiende er uttalelser som «vi jobber smidig, på vår måte» slik at man har flere konkurrende smidig initaitiver. En annen ting vi hater å se er smidige teknologiteam som ikke våger å slippe produktet i markedet i hver sprint. Dette ødelegger hele bygge/måle/lære syklusen og gjør at ”advisory board” må gjøre veivalg på et altfor tynt grunnlag.

Om du synes dette kunne vært spennende å høre mer om kan du ta kontakt med Eirik V. Johnsen - vi brenner for det å skape høyenergiske arbeidsprosesser som gir resultater. Fordi teknologi er så sentralt i denne typen prosjekter samarbeider vi av og til med teknologiselskap som Gerilja. Dette for å sikre at tiger teams og advisory board får en optimal miks av forretningsråd, kundeopplevelseserfaring og teknologikompetanse. Reell smidighet forutsetter en slik tverrfaglig pragmatisme både hos kunder og leverandører.