Signaturopplevelsen - samspill mellom merkevare og kundeopplevelse

Nylig arrangerte CXPA ny samling i Oslo og tema denne gangen var opplevelsesdesign og signaturopplevelse. Denne gangen var det tilrettelagt et litt anderledes format, med en kombinasjon av faglig innlegg, tjenestesafari og drøftinger basert på caset: Comfort Hotels jakt på signaturopplevelse. Resultatet ble engasjerte diskusjoner, testing av verktøy, nye CEO (Customers´ Eyes On) og ikke minst mange morsomme refleksjoner rundt hva som kan skape en attraktiv signatur for en hotellkjede med ambisjoner.

Bilde1.jpg

Tjenestesafariøvelsen engasjerte deltakerne, hvor ulike kundescenario ble testest ut hvor deltakerne forsøkte sette seg inn i en persona for å forsøke forstå både hvilke forventninger som ble skapt og ikke minst hva som faktisk påvirket kundeopplevelsen. Når over 50% av opplevelsen skapes ubevisst må virksomheter finne nye mekanismer for å  forstå og forbedre sentrale deler av kundeopplevelsen.   Da kan bruk av tjenestesafari være et første steg.

Simen Vinge, Markedsdirektør i Comfort Hotels.

Simen Vinge, Markedsdirektør i Comfort Hotels.

Simen Vinge, Markedsdirektør i Comfort Hotels delte raust av sine erfaringer og benyttet anledningen til å samle nye innspill både direkte fra tjenestesafariøvelsen og gjennom diskusjoner med  en engasjert og dyktig gjeng med fagressurser fra ulike bransjer.  "Arbeidet med Signaturopplevelse er høyt prioritert hos oss!" sa Vinge, og understreket at ønsket om å skape noe helt unikt for sin målgruppe står høyt på dagsorden.

Jannecke Drangert-Hveding fra KOBRA, som også er sentral i arbeidet for CXPA i Norge, bidro med et faglig innlegg rundt hvordan selskaper nå jobber med å differensiere seg gjennom signaturopplevelse. "-Fremdeles jobber mange selskap adskilt med merkevare og kundeopplevelse - da vil kundene lide!", sa Jannecke Drangert-Hveding. Hun viste til at det skjer store endringer i tilnærmingen til opplevelsesdesign i markedet og mer vil komme, noe som også vil komme både kundene og merkevarene til gode.

 

 

 

Neste samling er planlagt i april....