Slik er det å jobbe med KOBRA

KOBRAs identitet har falt naturlig på plass etterhvert som vi har blitt bedre kjent med oss selv og hva vi står for. Arbeidet vi har gjort med våre kunder og deres kunder igjen har satt tydelige spor i måten vi selv jobber på og hvordan vårt eget engasjement og stolthet kommer til uttrykk.

Enten du er kunde, partner, ansatt, eller har lyst til å bli en av disse, er det viktig for oss at du vet hvem vi er og hvordan det er å jobbe med oss.

Ideen om KOBRA oppsummeres i én enkel filosofi, tre fundamentale prinsipper og ni ting som betyr mye for oss.

Filosofi

Alt vi gjør i KOBRA er basert på våre tre K-er: Kundeinnsikt, Kundeverdi og Kundeløfte

Prinsipper

Dette er hva vi virkelig tror på og som utgjør den fundamentale ideen bak hvordan vi jobber med kundeopplevelse.

 • Strategi utvikles med kunden i sentrum - Forretning skjer gjennom kundenes aktive (eller passive) anerkjennelse av kundeverdi. Ved å sette kunden i sentrum for strategiutviklingen vil organisasjonen være tettere på fremtidig verdiskapning.
 • Co-creation er nøkkelen til suksess - Ingen kjenner virksomheten bedre enn kunden selv. Vi tilfører perspektiver, modeller og domenekompetanse ut over kundens egen. Vår innfallsvinkel er å designe den strategiske visjonen sammen med kunden. Gjennom arbeidet i grupper finner vi de riktige svarene – sammen.
 • Orkestrering sikrer operasjonalisering - Det deles ikke ut priser for beste visjon – det er resultatene som teller. Vi bistår med å samordne det langsiktige strategiperspektivet med de handlinger som må skje i morgen. Ved å oversette strategien til pragmatiske og prioriterte prosjekter blir strategien alle medarbeideres eiendom.

Ni ting som betyr mye for oss

Felles for alle oss som jobber i KOBRA er at vi deler samme oppfatning om hva som er viktig. Vi jobber hardt hver eneste dag for at dette skal komme til uttryk gjennom hva vi gjør - både overfor kunder og samarbeidspartnere og ikke minst også overfor hverandre.

 1. Levere fantastisk arbeid - Kundene våre skal ha lyst til å jobbe sammen med oss fordi vi har unike faglige evner og fordi vi er engasjerende å jobbe sammen med. Hos oss dyrker vi nysgjerrigheten, kreativiteten og lidenskapen ved det vi gjør.
 2. Gjøre hverandre gode - Vi utfordrer måten ting ”alltid har vært gjort på” og hjelper kundene våre ut på nye oppdagelsesreiser. Slik tilfører vi læring, både til kundene våre og til oss selv. Vi er rause og deler av oss selv - slik gjør vi hverandre gode.
 3. Være det vi tror på - Vi tror genuint på kundeorientering og at lønnsomhet skapes gjennom å etablere win-win for både kundene og oss selv. Vi viser at vi bryr oss om våre kunder på samme måte som vi ønsker at de skal bry seg om sine. På den måten gjør vi verden til et bedre sted å være kunde – steg for steg.
 4. Være annerledes - Vi har plass til de som har helt andre tanker, ideer og en helt annen filosofi enn vi selv har. Mangfoldet gjør oss sterkere og mer spennende å jobbe med.
 5. Bry oss om hverandre - Hos oss er det rom for en åpen, kollegial og støttende dialog hvor vi setter pris på at vi spør og bruker hverandre. Vi er opptatt av menneskene og idéene, ikke politikk og byråkrati.
 6. Sette ideene ut i live - Vi stopper ikke når vi har tenkt noe fantastisk – det er der arbeidet virkelig starter. Vi drives av at ideene blir til virkelighet og bidrar med kunnskap og kapasitet slik at kundene våre kan realisere drømmene vi skaper sammen.
 7. Være ærlige og åpne - Vi er klare og tydelige i kommunikasjonen vår. Integritet og tydelighet i vår tilnærming gjør at ingen noensinne skal være usikre på vårt etiske grunnlag. Du skal alltid vite hvor du har oss.
 8. Være i dette sammen - Vi finner spennende kunder og partnere som gjør oss bedre, lærer oss noe nytt og som vi nyter å være sammen med. Vi støtter og utvikler de kundene og partnere som ikke lever opp til forventninger og standarder, og forstår at vi i blant må la noen av dem gå.
 9. Være fornuftige - KOBRA bygges på sunn fornuft og god forretningsskikk Vi skal alltid hente inn mer penger enn hva vi bruker og noe av det vi tjener skal øremerkes til engasjerende opplevelser og gode arbeidsvilkår.