Tenke det, ønske det, ville det - men gjøre det!

En nystartet bedrift tenker ikke på innovasjon. Alt de gjør er nytt og for første gang. En nystartet bedrift er innovasjon.

En etablert bedrift tenker på innovasjon. Det er noe de må gjøre for å ta del i den omstillingen Norge og verden er i. Men innovasjon er ingenting uten konkret handling. Og handlingene må ha en hensiktsmessig sammenheng. Etablerte bedrifter må jobbe med helhetlig forretningsmodellinnovasjon.

I nesten 10 års har jeg hatt fingrene mine godt inn i bedrifters utvikling. Gjennom utallige møter med oppstarter, etableringer, intraprenørskap, sense of urgencies, kriser og suksesser, er det noen ting som blir slående tydelig:

Kunne du bare løfte hodet fra de tusen daglige gjøremålene, zoomet lengre og lengre ut,til alle de tusen daglige gjøremålene fortoner seg som en fjern drøm, zoome ut til du bare så mønstre og bevegelser. Da ville du se likhetene, linjene og hva vi egentlig jobber med (når vi jobber med bedriftsutvikling). Når vi blir bevisst at hver handling avstedkommer en reaksjon, som setter en bølge i gang og endrer noe et helt annet sted. Da hadde vi sett at tusen bekker små gjør en stor å, og at hvis du vil et riktig bra sted kjapt, må du utvikle evnen til å se det hele ovenfra og være tett på. Samtidig.

"Be the change you want to see"

Oppstartsbedrifter ER endringen de vil skape. De modellerer. De vet de kan noe, og de vet at de må få det ut på markedet. De vet ikke enda hvor mange folk de vil trenge og hva slags kompetanse de skal ha. Organiseringen rundt folk og ressurser er marginal og intuitiv, og ingen har diskutert hva slags interne kommunikasjonskanaler de skal bruke. De søker aktivt etter hvem de må ha med på laget men tar det på sparket hva slags roller de har ovenfor hverandre. a Det de gjør er (mest) refleks, det er resultatet av å ´bare vite`hva som er det rette å gjøre i en gitt situasjon.

Vi handler (altså tar valg og utfører aktiviteter) ut i fra holdninger. Verdier former holdingene våre. Det er en evig syklus mellom verdier - > holdninger -> handlinger. Verdier er internalisert, de er hardkodet i oss og vanskelig å endre.

De gode gründerne har verdier som fungerer godt i vår verden i dag. Det er samsvar med deres syn på verden og hvordan kundene oppfatter verden. De er på rett sted til rett tid og de tar ballen og løper mot markedet. Underveis lærer de.

"Tenke det, ønske det, ville det, - men gjøre det!"

Etablerte bedrifter har definert verdiene sine. Visjonen står skrevet i svart på hvitt, ansatteundersøkelsen viser ofte at alle kjenner til den og bekjenner seg til den. Alle kjenner til den overordnede strategien. Men handlingene blir ikke automatisk riktige – verdiene er bare en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning.

Dette fører til at når vi zoomer ut, ser vi ikke det fine mønsteret som viser vei mot framtiden og gir oss gåsehud. Sjansen er at vi ikke har zoomet ut og tatt en lang, hard titt på selskapet vårt fra fugleperspektivet i det hele tatt. Og når vi gjør det ser vi ikke et vakkert, gåsehudgivende bilde. Det er mer sannsynlig et fragmentert, sprikende mønster, med usikker retning.

Felles språk og evnen til smarte veivalg

Et selskap består av tusenvis av små handlinger som utføres av alle ansatte, og alle maskiner, og alle partnerne og alle kundene. Alle disse handlingene utgjør i sum forretningsmodellen til bedriften. Handlingene tikker og går hver dag og summen av arbeidet er inntektene og utgiftene, bottom line. Med litt anstrengelsen gir de også det store bildet.

Ofte blir inntekter og utgiftene det området selskapets ledelse ønsker seg endring på og økonomien blir målestokken for om vi lykkes. Mange mellomstore og store norske selskap har noen få store kunder de server, ofte worldwide. For å levere på kravene, presser de prisen på leveransen nedover og yter enda litt bedre personlig service for å få oppdragene. De zoomer automatisk inn på inntektsstrømmene og kostnadsstrukturen.

Ved å gjøre det har vi hoppet over kritiske muligheter til forbedring, nyskapning og konkurransekraft! Vi er tett på, men ser bare fragmentene. Ved å zoome så tett på, mister vi evnen til å konseptualisere hva vi jobber med. Vi har ikke satt sammen de viktigste av de tusen aktivitetene og handlingene vi gjør hver dag for å se sammenhengen og om det er noen fellestrekk. Vi har ikke zoomet ut på forretningsmodellen. Vi har ikke sett om det egentlig er andre steder i organisasjonen vi skal endre, utvikle, forbedre. Som vil gi oss den ønskede men kanskje også innovative forretningsløsningen og en forbedret, mer bærekraftig bunnlinje.
Vi går glipp av muligheten til å skape felles begrep og språk og definere våre operative parametere. Vi har ikke sett etter mønstre.

Hvis vi ser på kunderelasjoner som et eksempel, kan vi si at de operative parameterne kan være hva slags forhold vi skal ha til kundene våre, hvordan vi skal få dem i tale og holde dialogen, hvordan vi skal behandle informasjonen vi får og hva skal vi bruke den til, hvem som tar tak i den internt. Hvordan vil vi at det bildet skal se ut? Hvordan er konseptet kunderelasjon hos oss? Når vi jobber med de operative parameterne her, kommer vi fort borti resten av forretningsmodellen vår. Vi må spørre oss hvordan vi opererer og prioriterer våre daglige aktiviteter, vi må undersøke og optimalisere kanalene våre til markedet. Vi må spørre oss om vi har de rette partnerne til å levere det vi ønsker å levere. Men først og fremst må vi se at alle de små handlingene vi gjør i kunderelasjonene våre påvirker og endrer andre deler av forretningsmodellen vår. De små handlingene blir til en stor å, men er det samme å? Er det den å´en vi hadde tenkt å følge? Har vi det store bildet med oss når vi vurderer de små handlingene? Blir de små handlingene til et godt mønster?

Det er i de små handlingene vi går framover. Men i det store mønsteret at vi kan se hvor vi skal drive nyskapning. Det er de små handlingenes påvirkning og sammenheng med de andre delene av forretningsmodellen som utgjør nyskapningsmulighetene i forretningsmodellen, så gjør de rette tingene.

Fem lærdommer fra 7 år med forretningsmodellering

  1. Se etter mønstre, overalt
  2. Jobb med perspektivet - zoom inn og ut på det du holder på med
  3. Skap noen bautaer av noen parametere (og vær klar til å endre de så fort verden forandrer seg)
  4. Si fra hvor du går, - og ruta du har tenkt å ta
  5. Endre handlinger - ikke verdier (hva vi gjør- ikke hva vi sier vi gjør)

Vil du jobbe strategisk og praktisk videre med innovasjon i ditt selskap? Vi holder tilrettelagte kurs og seminar. Ta kontakt om du har lyst til å høre mer.