eBays revolusjonære e-handelsvisjon

Google sin misjon «To organize the world’s information and make it universally accessible and useful» har manet til ettertanke i en årrekke nå. På scenen i Moscone West i San Fransisco fikk vi et nytt heftig «mission statement» som på sitt område kan få minst like langtrekkende konsekvenser som Google sitt har.

Forventningene mine var i utgangspunktet ikke de største da Dane Glascow fra eBay kom på scenen for å snakke om «The future of eCommerce» - men med anslaget «organizing the world's offline and online inventory to be available in realtime» ble interessen vekt.

Glascow begynte (som nesten alle foredragsholderene så retorisk korrekt gjorde i år) med å se tilbake og forsøke å lære av historien. Foredraget ligger her, det er en riktig god reise ned «memory lane» for de av oss som var der. Riktig interessant ble det imidlertid først da han begynte å snakke om effekten av mobilsatsningen de begynte med for to år siden og hvordan dette tvang frem en innsikt i eBay at det lokale er en overbygning over alt de gjør. Brukerne av ebay skiller ikke mellom mobil, PC og fysisk verden - mobil gjør det tydelig at langt de fleste bruksscenarier glir mellom de forskjellige kanalen og at kanalene glir over i hverdandre. Med oppkjøpet av den lokale søkemotoren Milo som har den voksne visjonen «Bring every product on every shelf of every store in the physical world onto the Internet ... in real time» skaper eBay muligheten for at selv små butikker kan levere slike sømløse opplevelser til kundene.

Som Dana Glascow sa, mens han gliste bredt. «We like that vision. We like it a lot»

Dette er artikkel 2 i en serie fra Web 2.0 Expo i San Fransisco 2011