Tusen takk, kjære leder – og velkommen tilbake!

Vi liker krevende kunder, vi liker kunder som er ambisiøse, vi liker kunder som deler sine utfordringer og som vil kaste seg over problemer de møter og som vil skape. Det gjelder alle våre kunder.

Vi blir stimulert av å kunne bidra til at våre kunder gjør det bedre. Vi blir trigget av de spennende utfordringer våre kunder ønsker vår hjelp til for å sikre strategier med kunden i fokus, ekte kundeorientering og helhetlig kundeopplevelse. Vi har vært opptatt av å holde oss ærlige og sikre høy kvalitet i våre leveranser og genuin tilstedeværelse for våre kunder.  Vi blir derfor stolte og samtidig ydmyke av all den tillit vi har opplevd det siste året.

Gjenkjøpsglede
Når våre kunder kommer tilbake til oss for å kjøpe flere tjenester, blir vi genuint glade. Gjenkjøp er den ultimate bekreftelsen på det perspektiv vi er så opptatt av – at eksisterende kunder er viktigere enn potensielle kunder og at det å ta vare på sine kunder er det viktigste du kan gjøre også for fremtidig verdiskaping. Men i tillegg blir vi glade fordi vi er så stolte av og engasjerte i våre kunder.

Vi har kunder som tar seg av over millioner reisende hvert år, som tar seg av hundretusenvis av hotellgjester, som tilbyr det beste av underholdning og informasjon og kommunikasjon til oss som konsumentene, som beskytter land og eiendom, som støtter næringsutvikling, som utvikler mat til folket, som bidrar til å skape et hjem og som hjelper sine kunder å realisere drømmer. Våre kunder gjør en forskjell.

Inspirerende ledere i krevende tider
Det er ikke vanskelig å bli engasjert i de menneskene vi møter. Inspirerende ledere med ambisjoner og visjoner, som vil og som tør, som takler utfordring på utfordring, som har perspektiver, som alltid ønsker mer. De finnes mange steder. Noen får mye oppmerksomhet, andre bidrar i det stille. Felles for de fleste er at utfordringene de står overfor på mange måter er mer krevende enn før.

Omløpshastigheten også på store etablerte virksomheter har gått opp som Brian Solis trekker frem i sin bok ”What´s the future of Business”, hvordan over 40% av de virksomheter som ledet an på Fortune 500 fantes ikke lenger i 2010, og denne utviklingen aksellererer. Ledere i dag må fornye og utfordre, våge å teste nytt, selv om det kan kannibalisere dagens egne inntektsstrømmer, de må få store fagmiljø og mange mennesker til å ønske å være med på endringsreisen, fornye seg, engasjere kundene.

Lite fokus på lederrollen i etablerte selskap
Det siste året har det vært mye fokus på hva som skal til for å lede gründerbedrifter. Det er gøy at gründeren få masse oppmerksomhet i Norge i dag. Men for mange er ledelsesutfordringene noe annerledes. Len Schlesinger, Baker Foundation Professor på Harvard Business School, har akkurat satt i gang et større forskningsarbeid knyttet til organisering og ledelse i tjenestesektoren, en sektor som dominerer stadig større del av brutto nasjonalprodukt.  Han oppdaget til sin overraskelse at mens det har vært forsket mye de siste tiårene på ledelse av gründervirksomhet, finnes det minimal rundt tema ”general management” som kan hjelpe ledere med å fornye og utvikle virksomhetene gitt den nye virkeligheten de møter. Vi har store forventninger til hans forskningsprogram og kommende bok knyttet til Services Futures og ser frem til å ta del i resultatene.

For vår erfaring er at dere som sitter i lederposisjoner i virksomhetene sitter med nøkkelen for at virksomheten skal lykkes med å utvikle seg videre. Vi søker å støtte dere ledere med nye perspektiver, rådgivning, faglige bidrag, energi og engasjement i alle våre prosjekter. Men vi har stor respekt for den jobben som fremdeles gjenstår når vår del er over. Og vi er stolte over å få være med på den utviklingsreisen og over hva dere som lederne klarer å prestere. Og vi vil fortsette å strekke oss langt i vårt bidrag inn i det nye året.

Tusen takk for det gamle og alle de spennende utviklingsreisene vi har fått være med på.

-Vi ser frem til fortsettelsen i 2015!