Strategi

Det digitale endrer reglene i retailverden – ny virkelighet også på IT-siden

 Det digitale endrer reglene i retailverden – ny virkelighet også på IT-siden

Flere og flere har forstått hvordan det digitale endrer forretningsreglene i bransje etter bransje. Etter å ha brukt tid i slutten av året forstår vi nå enda bedre hvordan både retail og tilstøtende bransjer vil endres fremover. Og konklusjonen er klar...

Business model Canvas / Forretningsmodellering

Business model Canvas / Forretningsmodellering

I 2011 kom Alexander Osterwalder og Yves Pigneur ut med boka Business Model Generation. Boka satt hele forretnings og innovasjonsverden i et nytt gir. Endelig hadde vi et godt verktøy for en smidig kundeorientert utvikling av business. 

Fra effektive lojalitetsprogram til kundestrategi for lojalitet

Fra effektive lojalitetsprogram til kundestrategi for lojalitet

Det er ingen som tviler på at det er viktig å engasjere kundene - der, når og hvordan de ønsker det. Kundereisene og innsikten vi henter fra disse viser tydelig at strategier som ensidig fokuserer på poenger, rabatter og tilbud ikke når opp i forhold til å engasjere kundene tilstrekkelig dypt.

Spissede management for hire ressurser – svaret på et økende behov i markedet for å støtte toppledelsens arbeid!

Spissede management for hire ressurser – svaret på et økende behov i markedet for å støtte toppledelsens arbeid!

De siste årene har ett fagområde utviklet seg enormt når det gjelder fokus og dermed kompetanse- og ressursbehovet, nemlig marketing. Kunde- og markedsdirektøren hvis den finnes definert som en rolle, kan være en ensom stilling.

Nye forretningsmodeller i detaljhandel som følge av ”mobile first”?

Nye forretningsmodeller i detaljhandel som følge av ”mobile first”?

Den siste tiden har det vært stort fokus på vekst i netthandel og butikkdød som følge av vekst i bruken av smarttelefoner. Utviklingen hvor kunder står i butikken og sjekker priser hos konkurrentenes produkter før de slår til er en kjent utfordring som mange bransjer allerede har følt på kroppen.