Strategi

Med kundeopplevelse som verdidriver

Med kundeopplevelse som verdidriver

En spennende artikkel som akkurat kom ut i Harvard Business Review er verdt å få med seg. Den er skrevet av Roger Martin, rektor på Rotman School og Management, som tar steget videre fra perioden hvor alle selskap skulle maksimere aksjeeiernes verdi (Managing Shareholder Value - MSV).