Fagbloggen

Reell smidighet gir radikal gjennomføringskraft

Reell smidighet gir radikal gjennomføringskraft

«Smidighet» er et ganske vidt begrep, og vår erfaring er at det stor forskjell både på hva slags innhold man fyller det med og hvordan det praktiseres. Hos noen av våre kunder har vi fått muligheten til å jobbe med smidige team som jobber etter det vi kaller «Reell smidighet».

Fra effektive lojalitetsprogram til kundestrategi for lojalitet

Fra effektive lojalitetsprogram til kundestrategi for lojalitet

Det er ingen som tviler på at det er viktig å engasjere kundene - der, når og hvordan de ønsker det. Kundereisene og innsikten vi henter fra disse viser tydelig at strategier som ensidig fokuserer på poenger, rabatter og tilbud ikke når opp i forhold til å engasjere kundene tilstrekkelig dypt.

Lojalitet 2.0 – Løft lojalitetsarbeidet til neste nivå!

Lojalitet 2.0 – Løft lojalitetsarbeidet til neste nivå!

Det vi lever i nå regnes som kundens tidsalder. Som kunde blir jeg glad av å tenke på det, men fra bedriftens side ser jeg at det byr på utfordringer og behov for å jobbe mot kunden på nye måter. Lojalitet har blitt et voksende tema, for alle virksomheter ønsker alle å ha faste, lojale og engasjerte kunder hos seg.

Endringene vil ha store konsekvenser for de fleste virksomheter

Endringene vil ha store konsekvenser for de fleste virksomheter

En av de store snakkisene i bransjen det siste året har vært konsekvensene av den nye personvernforskriften som er i prosess hos EU-kommisjonen. Dette er en problemstilling vi har investert tid og ressurser i å sette oss inn i for på best mulig måte kunne legge til rette for en smidig overgang for våre kunder.