Fra effektive lojalitetsprogram til kundestrategi for lojalitet

Fra effektive lojalitetsprogram til kundestrategi for lojalitet

Det er ingen som tviler på at det er viktig å engasjere kundene - der, når og hvordan de ønsker det. Kundereisene og innsikten vi henter fra disse viser tydelig at strategier som ensidig fokuserer på poenger, rabatter og tilbud ikke når opp i forhold til å engasjere kundene tilstrekkelig dypt.

Lojalitet 2.0 – Løft lojalitetsarbeidet til neste nivå!

Lojalitet 2.0 – Løft lojalitetsarbeidet til neste nivå!

Det vi lever i nå regnes som kundens tidsalder. Som kunde blir jeg glad av å tenke på det, men fra bedriftens side ser jeg at det byr på utfordringer og behov for å jobbe mot kunden på nye måter. Lojalitet har blitt et voksende tema, for alle virksomheter ønsker alle å ha faste, lojale og engasjerte kunder hos seg.

Endringene vil ha store konsekvenser for de fleste virksomheter

Endringene vil ha store konsekvenser for de fleste virksomheter

En av de store snakkisene i bransjen det siste året har vært konsekvensene av den nye personvernforskriften som er i prosess hos EU-kommisjonen. Dette er en problemstilling vi har investert tid og ressurser i å sette oss inn i for på best mulig måte kunne legge til rette for en smidig overgang for våre kunder.