KOBRA er et kompetansemiljø i grensesnittet mellom strategisk rådgivning, kundeopplevelse og business design. For oss er vekst og utvikling uløselig knyttet til det å jobbe innsiktsbasert, det å ta i bruk nye muligheter som teknologisk utvikling skaper og det å jobbe innovativt for å levere verdi til kundene.  Det betyr at vi finner løsninger som skaper lønnsomhet og vekst ved å sette kunden i sentrum av de strategiske prosessene. 

Slide07.png

REELL KUNDEINNSIKT

Det er mange datapunkter der ute, men det kan være utfordrende å oversette til innsikt man kan ta gode beslutninger på.

Reell kundeinnsikt handler om å bruke kvalitative og kvantitative metoder for å identifisere de viktigste problemene kundene utsettes for og som påvirker  kundeopplevelsen, for så å sette dette i system i operativt arbeid.

Slide08.png

STRATEGI

For oss handler strategi om å forstå mulighetene både rundt ny teknologi og endret kundeadferd til å ta posisjon og sette en ny agenda.

Vi bidrar til å sikre en digital linse på forretningsstrategien og å bygge fremtidsrettede forretningsmodeller og definerer målbilder for å realisere disse. 

 

Slide09.png

KUNDEDREVET INNOVASJON

Vi støtter våre kunder både i konkrete innovasjonsløp  for å løse viktige oppgaver og i å bygge ny tilnærming til innovasjon i egen virksomhet

Vi har et etablert rammeverk som mobiliserer organisasjonen, henter frem de gode ideene og bekrefter innovasjonsmuligheter i grensesnittet mellom kunder, partnere og interne.

 
Slide10.png

KUNDEREISEN

Vi bruker kundereisen som verktøy i de fleste av våre prosjekter.

Dette gjøres for å sikre utenfra-og-inn fokus i arbeidet, sikre et felles språk  for alle som skal bidra og for å styrke tilnærming som linker strategisk ambisjon med operasjonalisering gjennom hele kundelivssyklusen.

Reell smidighet.png

REELL SMIDIGHET

Våre kunder søker etter reell smidighet på tvers av hele organisasjonen slik at veien fra innsikt til forretningsverdi er kortest mulig

Vi har solid erfaring med å designe og fasilitere service sprinter for å økeutviklingstakten og tverrfaglig smidighet radikalt

Gjennomføringskraft.png

GJENNOMFØRINGSKRAFT

Kapasitet og kompetanse kan være flaskehalser for å mobilisere for endring.

Vi har lang erfaring med komplekse endringsprosesser og kan å støtte arbeidet i nøkkelroller som prosjekt- og prosessledere, men også gjennom å coache og støtte ledere i det viktige endringsarbeidet. 

 

For å lykkes med dette må man jobbe på kryss av fag og organisasjonsenheter. Fra forretningsutvikling til business design, fra tjenestedesign til brukervennlighet, fra digital konseptutvikling til kvantitative analyser.

Det å være reelt kundeorientert er selvfølgelig noe vi søker også i vår egen kundeprosess. Ingen kunder er like. Hva vi bidrar med avhenger av hvilket sted du er på i din egen utvikling og hvilke konkrete behov du har.