< Tilbake

JANNECKE DRANGERT-HVEDING

M: jannecke@creuna.no
T: 938 53 200

Jannecke er Managing Partner i KOBRA og en nestor innen kundeopplevelse og digital transformasjon.

Jannecke har gjennom mange år hjulpet ulike virksomheter med å sette kunden i fokus og / eller en digital linse på forretningsstrategien. Hun rådgir og støtter ledere og organisasjoner slik at de lykkes med å tilpasse forretningsmodell og organisasjon for bedre å kunne betjene morgendagens kunder. 

Jannecke har ledet mange ulike behovsanalyser, fasilitert strategiarbeid og støttet konseptutviklings- og endringsløp med kunden i fokus. Hennes styrke ligger i å sikre utenfra-og-inn perspektivet og sammenheng mellom forretningsmodell, verdiforslag og attraktive, operative produkter og tjenester. Jannecke har alltid vært opptatt av hvordan kundeadferd endres som følge av nye digitale muligheter. Hun brenner for å tilrettelegge for endring og sikre langsiktige gevinster gjennom smidige tilnærminger og tverrfaglig jobbing på kryss av organisasjon(er). 

Som Managing Partner i KOBRA har hun også vært initiativtaker til ulike nettverk og samlinger for andre som er opptatt av kundeopplevelse og kundedrevet innovasjon, inklusive CXPA og KUNDE201X konferansen.