KOBRA ble startet i 2010 basert på ideen om å sørge for verdiskapning gjennom å sette kunden i sentrum i de strategiske prosessene.

I kjernen av leveransen står alltid våre egne ressurser. Men vi samarbeider også med andre aktører når det er behov for spesifikk kompetanse eller utvidet kapasitet. Og vi jobber alltid tett med kundene.