< Tilbake

VICTORIA UTHEIM

victoria_a_0176.jpg

M: victoria@creuna.no
T: 974 08 171

Victoria er KOBRAs forretningsmodell og Value proposition design ekspert med lang erfaring i fasilitering for reell endring i lys av innovasjon og markedsorientering.

Victoria har utdannelse med fokus på utvikling og innovasjon med BA i produktdesign fra HiOA og Ravensbourne college i London, og Master-kurs i Nyskaping og kommersialisering fra BI. Brukerinnvolvering og design har vært inngangsporten til forretningsutvikling over mange år og spesielt har Victoria jobbet mye med innovative små og mellomstore bedrifters utvikling. Et nøkkelkompetanse ligger i forretningsdynamikk;  sammenhengen mellom bedriftens ulike aktiviteter og deres påvirkning på strategi. 

Victoria har stor innsikt i det humanistiske bakteppet for endring, både fra bedriftens kundeperspektiv, samarbeidspartnere og ansatte. En stor motivasjonsfaktor for henne er å jobbe med å ta ut strategi i reell endring i organisasjonen. Verktøykassen hennes har verktøy både fra forretningsutvikling, design og pedagogikk og Victoria er en sterk fasilitator med god tverr-faglig appell.